Organisatie advies

 

Het succes van een organisatie is het gevolg van een kansrijke koers en efficiënt handelen. Strategie is keuzes maken over die koers, maar vaak moet dat in een situatie met gebrek aan informatie.

 

Wij faciliteren in het stimuleren van een organisatie in de juiste richting. Door het toetsen van de koers, moderne technologieën aan te dragen en nieuwe klantwensen te onderzoeken.

 

Burn IT combineert ervaring met ontwerptechniek in een eigen design-sprint-methode om je vooruit te helpen naar een moderne structuur.

 

Zelfsturende  teams - Organisatie design

Voor veel ondernemingen en instellingen is het vergroten van de autonomie van teams een management thema. Vaak met als uitgangspunt dat de individuele professional het best tot zijn recht moet komen. Wij zien juist ook de noodzaak en kansen voor team autonomie, waarbij samenwerking nodig is om tot innovatie te komen. We noemen dit het autonome collectief, waarbij het management zoveel mogelijk is geïntegreerd in het dagelijkse werk en het vakmanschap voorop staat.

 

Burn IT ondersteunt na de design-sprint-methode met de vorm van implementatie.

Het Burn IT krachtenmodel ©

Strategisch Talent Management

Veel menselijk kapitaal wordt onbenut, dat is onnodig en is kapitaalverspilling. Engagement van medewerkers verhoogt het rendement en het werkgeluk. Maar hier horen ook randvoorwaarden bij zoals bijvoorbeeld goed leiderschap met het juiste voorbeeldgedrag. 

 

Bij de aanpak van teams en organisaties kijkt Burn IT naar 'willen' en 'kunnen'. Beide situaties worden nog weleens door elkaar gehaald waardoor de wens om te veranderen maar niet aanslaat. En soms moet je nu eenmaal veranderen om iedereen even uit de comfort zone te halen en weer met een frisse blik te laten kijken. En waarom binnen je comfort zone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt!

 

Burn IT helpt je vooruit met een veranderprogramma en coaching van de managers en professionals.

 

Simplicity Management

Het faciliteren van autonome teams gaat het best met een zo simpel mogelijk structuur en aanpak. Een 'platte' organisatie laten functioneren kan door middel van vaste rituelen en heldere doelen.

 

Je kunt hele mooie plannen en ambities hebben, maar deze daadwerkelijk realiseren vraagt orde, regelmatig en doorzettingsvermogen. Door hier een simpele structuur aan te brengen kom je verder.

 

Burn IT helpt je vooruit met advies over hoe structuur en regelmaat aan te brengen en coachen van de management teams.